Utorak , 1 Septembar 2015

Donatori za izgradnju spomen obilježja poginulim borcima

Udruženje za održivi povratak općine sokolac „Behar“ - Sarajevo objavljuje spisak donatora koji su dali svoj finasi ...

Održan sastanak sa potpedsjednikom RS mr.Ramizom Salkićem

Članovi udruženja Behar Sokolac Belma Murtić, Sejad Šenderović i Mujo Kulić održali su sastanak sa potpedsjednikom ...

Održan sastanak upravnog i nadzornog odbora Udruženja “Behar”

U srijedu, 17.06.2015 Udruženje "Behar" je održalo sastanak upravnog i nadzornog odbora na kojem se razgovaralo o i ...

Udruženje “Behar” učestvovalo u emisiji TV Bingo Show

Udruženje "Behar" je učestvovalo u emisiji TV Bingo Show i dobilo značajnu finansijsku nagradu koja će pomoći udruž ...

U Septembru regionalna konferencija u Općini Sokolac

Udruženje Behar skupa sa udruženjem Istočna Bosna i općinom Sokolac u septembru ove godine organizuje regionalnu ko ...

Uskoro izgradnja spomen obilježja

Udruženje "Behar" kao što je obećalo u svojim aktivnostima između ostalog vodi aktivnost za izgradnju spomen obilje ...

Next Prev
scroll to top